Preventiebeleid

Beleid ter voorkoming van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag

De landelijke sportbonden nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NCF heeft daarom gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld en deze regels worden door alle landelijke sportbonden onderschreven.

Om seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hanteert Spees Sjuttel een aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers. Dit houdt in dat met alle nieuwe vrijwilligers eerst een kennismakingsgesprek wordt gevoerd. Tijdens dit gesprek worden de volgende zaken besproken:
• Alle vrijwilligers zijn of worden lid van Badminton Nederland.
• Voor alle vrijwilligers die jeugd begeleiden wordt/is een VOG aangevraagd, dit wordt elke 3 jaar herhaald. Zie voor meer informatie het tabblad ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ onder het kopje ‘jeugd’.
• De vrijwilligers zijn bekend met de gedragsregels zoals Spees Sjuttel deze hanteert.

Vertrouwenspersoon
Spees Sjuttel wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt. In een veilige omgeving past dan ook geen grensoverschrijdend gedrag. Heb je toch met ongewenste omgangsvormen te maken en wil je hierover praten? Dan kun je contact opnemen met Harry Helmink. Hij is de vertrouwenspersoon van Spees Sjuttel. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en onderneemt pas stappen als jij daar toestemming voor geeft. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met Harry via telefoonnummer: 06-40569613. Wil je hem liever eerst mailen, stuur dan een bericht naar h_helmink@hotmail.com.

Bij een melding of een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik, kan ieder individueel lid ook een beroep doen op de ondersteuningsmogelijkheden die Badminton Nederland biedt. De melding kan gericht worden aan meldpunt@badminton.nl. Dit adres wordt vertrouwelijk uitgelezen door de contactpersoon voor het meldpunt. De melding kan ook bij het NOC*NSF gedaan worden, dit kan via de link: https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag.

Meer informatie over seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag is te vinden op de volgende websites: https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag en https://www.badminton.nl/leden/speler.