Sponsors

Sponsoring is voor verenigingen van levensbelang. Zeker nu ‘Den Haag’ steeds vaker een stap opzij doet. De overheid wil privatisering, verantwoording moet door de burgers en dus ook verenigingen worden gedragen.

Badminton is behalve een individuele sport ook een teamsport bij uitstek. Waar ontwikkel je sneller dan in een teamsport je sociale vaardigheden? In een maatschappij waarin het individu steeds centraler staat is het vooral voor de jeugd van groot belang dat zij zich hierin kunnen ontwikkelen. En voor onze vereniging is alleen affiniteit met- en kennis van badminton niet meer genoeg.
Vaardigheden als omgang met jeugd en leidinggeven zijn van groot belang.
Er is dus behoefte aan opgeleid en geschoold kader. Samen met een verdergaande privatisering kost dit veel geld. Een van onze uitgangspunten is dat de badmintonsport voor iedereen bereikbaar moet zijn.

Daarom: Om onze vereniging draaiende te houden zijn sponsorinkomsten onontbeerlijk. Gelukkig kan onze vereniging al jaren rekenen op de financiele ondersteuning van een aantal ondernemers uit de regio die de binnensporten en onze vereniging in het bijzonder een warm hart toedragen.

Waar worden sponsorgelden o.a. voor aangewend?

  • Kosten voor de invulling van opgeleid kader t.b.v. de jeugd
  • Organisatie van sociale activiteiten voor de jeugd
  • Materialen t.b.v. trainingen en wedstrijden
  • Up to date houden van de accommodatie aan de eisen en regelgeving van de overheid

Vormen van sponsoring:

  • Bordsponsor
  • Shirtsponsor

Mocht u intersse hebben om sponsor van onze club te worden, mail dan naar info@speessjuttel.nl